Aanvraagformulier Nadere subsidieregels Limburgse Energie Subsidie 2012-2014

De subsidieaanvragen worden getoetst op basis van de Algemene Subsidieverordening 2012 en de Nadere subsidieregels Limburgse Energie Subsidie 2012-2014.
Voordat u begint met invullen dient u op de hoogte te zijn van deze subsidieregels.
Als u niet op de hoogte bent kunt u ze raadplegen via www.limburg.nl/subsidies.

U krijgt eerst een keuze voor welke doelgroep u een formulier wilt invullen. Hierna kunt u een digitaal aanvraagformulier invullen. Het uitgeprinte en ondertekende formulier met bijlagen moet worden verzonden aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Afdeling Vergunningen en Subsidies, o.v.v. LES
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT


Voor welke doelgroep wilt u een formulier invullen?

Gemeenschapshuis Stichting die het beheer voert over een gemeenschapshuis
Huurder Zonnig Limburg Voor huurders van woningcorporaties die deelnemen aan Zonnig Limburg. U heeft een bewijs van deelname van de woningcorporatie nodig.
School
Vereniging Sportvereniging of vrijetijdsvereniging met een accomodatie in eigen beheer