Inlog GIS Viewers

De onderstaande GIS Viewers zijn alleen te bekijken met een gebruikersnaam/wachtwoord.

Voor vragen hierover kunt u terecht via email bij het Geoloket of bel: 043-3898939

Beheergrens CFOOR 2016

In deze viewer staat de beheergrens voor het Contract Functioneel Onderhoud Openbare Ruimte (CFOOR) 2016 van de provincie Limburg.

Buitenring Parkstad Limburg

Buitenring Parkstad Limburg interne viewer. De aan te leggen weg heeft tot doel de regio Parkstad veel beter bereikbaar te maken. Initiatiefnemer is de Provincie Limburg, die bij dit project nauw samenwerkt met de regio Parkstad Limburg.

Erosie intern

Vanaf 1 januari 2009 gelden de voorschriften voor de erosiebestrijding in Zuid-Limburg. Deze voorschriftenzijn opgenomen in de Verordening PA erosiebestrijding Zuid-Limburg 2008.

Groenbeheer

Geeft de medewerkers en ook de opdrachtnemer inzicht in het beheer van de aspecten voor het "Contract Functioneel Onderhoud Openbare Ruimte" (CFOOR) binnen de provincie Limburg. Daarnaast kan de site gebruikt worden om indicatief een vaststelling te maken voor aanbestedingsdoeleinden.

GGIS

Klik op GGISDe GGIS omgeving biedt bovenop de standaard kleinschalige GIS thema's extra informatie vanuit de beheerkaarten (Grootschalige GIS-informatie zoals o.a kanten verharding, verkeersborden, lichtmasten, beheergrenzen en hectometring).

N280

In deze viewer staat het ontwerp van de N280 en de kadastrale eigendommen rondom de N280.

Powerforms

Deze gisviewer geeft een grafisch overzicht van diverse bodem- en vergunningsinformatie afkomstig uit het informatiesysteem Powerforms.

Sport

Een integraal provinciaal sport- en beweegbeleid draagt bij aan de realisatie van diverse beleidsdoelen. Een daarvan is het creeeren en versterken van de (top)sportinfrastructuur. Deze viewer dient voor het verbeteren van de afstemming tussen sportvoorzieningen- en sportaanbod in relatie tot andere beleidsterreinen.

Wildbeheereenheden

Viewer van de Limburgse Wildbeheereenheden t.b.v. het  afsluiten van een overeenkomst jacht, schadebestrijding en beheer.