040    Boerlo

'Huis Boerlo is ontstaan uit de middeleeuwse hof Boerlo of Boller aan de zuidrand van een kampontginning. Van de hof werd na 1473 Klein Boller afgesplitst. Boerlo en zijn boerderij Groot Boller lagen in een pleistocene Maasmeander waardoorheen de Everlose Beek stroomde. Deze zou later vergraven worden tot de nimmer voltooide Noordervaart. Het in 1957 gesloopte buitenhuis lag bij de ingang van het huidige industrieterrein Groot-Boller en was de opvolger van het in 1838 gesloopte kasteel Boerlo.'

'Volgens de Tranchot-kaart uit het begin van de negentiende eeuw was het complex omgeven door een binnen- en een buitengracht. Het hoofdgebouw had een naar het oosten geopende u-vormige plattegrond. Nog binnen de binnengracht lag ten noorden van het huis een plein met aan de oostzijde een bijgebouw. Ten noorden hiervan lag de binnengracht en reeds aan de noordzijde verdwenen buitengracht nog een plein. Dat werd aan weerszijden geflankeerd door bijgebouwen waarin het landbouwbedrijf zal zijn uitgeoefend. In 1838 verkeerde het hoofdgebouw in dermate bouwvallige staat dat het door notaris Clerx werd vervangen door een nieuw u-vormig landhuis, dat op zijn beurt in 1957 is gesloopt vanwege de uitbreiding van het industrieterrein Groot-Boller. Daarbij verdween ook het restant van de gracht.'

Nu nog te zien:

- niks

Context:

Gelegen in een oude Maasmeander.

 

 

 

Geomorfologische kaart onder de topografische kaart