085     Oedenrade

'Huis Oedenrade, ook wel Oerrade genoemd, had in de volksmond ook de naam Prinsenhof of Prinsemarie. Het stond aan de noordzijde van het dorp Vlodrop tussen de Walstraat en de Oerradestraat. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw moest de boerderij Prinsemarie wijken voor woningbouw. Het huis was gelegen op de oeverwal van de Roer.'

'Het verval was blijkbaar dusdanig dat het huis in het begin van de negentiende eeuw slooprijp was. Oedernrade werd afgebroken, met uitzondering van de voorhof. Deze boerderij heeft onder de naam Prinsemarie nog bestaan tot 1978. Op de Tranchotkaart van 1806 is de oude situatie nog zichtbaar: een ommuurde hof met langs de straat een u-vormige bebouwing alsmede een langgerekte bebouwing op het achtererf.'

Context:

Gelegen op een oeverwal van de Roer.

 

 

 

Geomorfologische kaart onder de topografische kaart