247     Hurpesch

'Kasteel Hurpesch was gelegen op de plek van de huidige boerderij Hurpesch aan de zuidwestzijde van de gelijknamige buurtschap ten zuiden van het dorp Mechelen. Het lag op de rechteroever van de Geul nabij de plaats waar de Klitserbeek in de rivier uitmondt.'

'Thans is de boerderij in bezit van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.
De huidige hoeve Hurpesch bestaat uit een langgerekt in vakwerk opgetrokken gebouw op een onregelmatige plattegrond en dateert uit de achttiende en negentiende eeuw. Het woongedeelte van de boerderij bevindt zich in het midden en de schuur aan de oostzijde. Het woongedeelte bestaat aan de noordzijde uit een uitgebouwde onderkelderde kamer met een eveneens uitspringende woonkamer aan de zuidzijde. Dit is mogelijk het restant van de oostvleugel van een grotendeels gesloten hoeve die door Tranchot aan het begin van de negentiende eeuw is weergegeven.'

'In 1993 heeft men rond de boerderij archeologisch onderzoek uitgevoerd. Daarbij werd vastgesteld dat de boerderij grotendeels was gelegen op een vrijwel rond eiland van circa 50 meter doorsnede. Het eiland was omgeven door een gracht die aan de noord- en de oostzijde een breedte had van circa 10 meter, en aan zuid- en zuidwestezijde van maar liefst 40 meter. De grachten waren, zoals gebruikelijk, relatief ondiep (1 tot 1,6 meter). Aan de zuidoostzijde werd de gracht gevoerd door de Klitserbeek. Gezien de breedte van de gracht aan de zuidzijde is het niet onmogelijk dat het oorspronkelijke kasteel daar moet worden gezocht en dat de huidige boerderij de voortzetting is van de voorburcht, die vanaf de noordzijde toegankelijk was.'

Context:

Gelegen op de oostelijke oever van de Geul, nabij de uitmonding van de Klitserbeek in de Geul.

 

 

 

Geomorfologische kaart onder de topografische kaart